Bloomberg TV Mongolia-ийн технологийн салбар хариуцсан сурвалжлагч. Дижитал платформуудын зохицуулагч. Ажлын өдрүүдэд, мэдээний бүх хөтөлбөрөөр.