Bloomberg TV Mongolia-ийн Мэдээ мэдээллийн газрын орлогч захирал, "Мөнгөний урсгал" хөтөлбөрийн хөтлөгч. Ажлын өдөр бүр 21.00 цагаас.