Bloomberg TV Mongolia-ийн Ахлах орчуулагч. Ажлын өдрүүдээр мэдээний бүх хөтөлбөрөөр.