Bloomberg TV Mongolia-ийн зам тээврийн салбар хариуцсан хөтлөгч. "Бизнесийн хэмнэл" хөтөлбөр ажлын өдөр бүр 9.00-11.00 цагт.