Т.Дэмбэрэлням
Bloomberg TV Mongolia-ийн продюсер. Лхагва гараг бүрийн Үл хөдлөх хөрөнгийн булан.