Bloomberg TV Mongolia-ийн хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй, боловсрол, эрүүл мэндийн салбар хариуцсан сурвалжлагч. Ажлын өдрүүдэд, мэдээний бүх хөтөлбөрөөр.