Bloomberg TV Mongolia-ийн продюсер. Пүрэв гараг бүр мэдээний бүх хөтөлбөрийн Авто зах зээлийн булан.