Санчир гарагийн судлаач алдарт Кассини сансрын хөлөг гэрээ сүүлийн ганц удаа харсан нь...

UB Info

Кассини тус зургийг 2017 оны 4-р сарын 12-нд дарсан байна. Тэр тус зургийг дарахдаа гэрээсээ 1.4 тэрбум км-н зайд хөвж явсан байна.

Зургийг томруулан харвал манай дэлхийн дагуул Сар гуай харагдах болно.

Мэдээллийг: solarsystem.nasa.gov
Зургийг: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

САНАЛ БОЛГОХ