Төрсөн өдрийн мэнд, ноён Хокинг

UB Info

Одоогоос 78 жилийн өмнө - сансар судлалын томоохон асуултуудын хариуг олохоор цуцашгүй эрж хайсаар байсан манай гарагийн хамгийн хүчирхэг оюун ухаантнуудын нэг болох Стивен Хокинг төрж байжээ.

Тэрээр харьцангуйн ерөнхий онолын тогтолцоо доторх татах хүчний сингуляр байдлын талаарх теоремууд, өнөө үед Хокингийн цацаргалт (эсвэл Бекенстайн-Хокингийн цацаргалт) хэмээн нэрлэгдэх болсон хар нүх цацраг ялгаруулдгийг таамагласан онол гэх зэрэг олон онол, судлагдахуунаараа шинжлэх ухааны түүхэнд хүндтэй хувь нэмэр оруулсан нэгэн билээ.

Төрсөн өдрийн мэнд, ноён Хокинг!

САНАЛ БОЛГОХ