Hubble дуран авай зодог тайлах дөхсөөр

UB Info

Hubble дуран авай зодог тайлахад ажлыг нь хүлээж авах James Webb дуран авай манай гарагаас 1.5 сая км-н зайд (L2) нарыг тойрсон тойрог замд орох юм байна. James Webb нь Hubble-аас 100 дахин хүчтэй юм гэсэн. Ийн ертөнцийн гүн рүү улам хол харах чадалтай болж бас Hubble-н хийж чадахгүй зарим үйлдлүүдийг гүйцэтгэх юм.

Эх сурвалж: Европын сансрын агентлаг (ESA)

САНАЛ БОЛГОХ