80’000 Бонус нэгжээ авсан уу?

UB Info

Та 8’000 төгрөгийн АРГА БИЛИГ цэнэглэгч картаар дансаа цэнэглээд 80’000 Бонус нэгж эсвэл 8GB дата бэлгэнд авах боломжтой. Харин Дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид 12GB дата бэлэгтэй. Та энэхүү QR кодыг уншуулан өөрийн дугаараа цэнэглэх болон бусдад бэлэглэх боломжтой.


Мөн та АРГА БИЛИГ цэнэглэгч карт 10-ыг аваад дахин нэг карт бэлгэнд аваарай.

Дижиталаар шинэлж, Дижиталаар бэлэглэе!

САНАЛ БОЛГОХ