Орон сууцны үнэ 6-р сард өмнөх сараасаа 1.1 хувиар буурчээ

Үл хөдлөх хөрөнгө