Санчир гараг өөрийн хамгийн том дагуулын хамт

UB Info

Санчир гараг өөрийн хамгийн том дагуул болох Титаны хамт хөргөө даруулсан нь энэ аж. Тус зургийг 2012 онд Кассини хөлгийн камераар дарсан юм байна. Сайн ажиглавал Санчир гарагийн алдарт цагариг харагдах болно. Харин цагариг нь харах өнцөгтэй перпендикуляр байрлалтай байгаа тул зүгээр нэг зураас мэт харагджээ.

Эх сурвалж: NASA/JPL-Caltech/SSI
САНАЛ БОЛГОХ