Шинэ Засгийн газар нэр тэргүүнд Эрдэнэт үйлдвэрийн асуудлаар хэлэлцэх товтой байна

Засгийн газар