"Rio Tinto" группын I хагас жилийн ашиг сүүлийн 12 жилийн доод түвшинд гарлаа

Уул уурхай