Инфографик: Монгол орны усны нөөц

Инфографик

Монгол орны усны жилийн дундаж нөөц нийт 34.6 шоо км.