Rio Tinto: Гурван тэрбум ам.долларын бондоо эргүүлэн худалдан авна

Уул уурхай