Хөөт-Бичигтийн төмөр замын ТЭЗҮ-ийг 11-р сарын 15-нд эцсийн байдлаар хүлээн авна

Тээвэр
САНАЛ БОЛГОХ