"Uber"-ийн автомат жолоодлоготой ачааны машин анхны хүргэлтээ хийлээ

Авто зах зээл