Төсвийн тухай хуулийн төслүүдийг гурав дахь хэлэлцүүлэгт шилжүүллээ

Засгийн газар
САНАЛ БОЛГОХ