"Сайншандын салхин парк 200 тн орчим хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг арилгаж байна"

Ярилцлага