СОЁМБОТ УУЛАНД УХСАН ГАЗРЫГ НӨХӨН СЭРГЭЭЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Экологи

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Д.Оюунхорол тушаал гарган Соёмбот ууланд газар ашиглаж байсан “Аялжуул” ХХК-ийн Газар ашиглах эрхийг цуцалсан.

Тус компанийн байшин барих зорилгоор ухсан газрыг нөхөн сэргээх ажлыг эхлүүлээд байна. Нөхөн сэргээх ажлыг “Аялжуул” ХХК-иар гүйцэтгүүлж байгаа бөгөөд газрыг тэгшилсний дараа мод тарих зэрэг нөхөн сэргээх цогц арга хэмжээ авах аж.


САНАЛ БОЛГОХ