Сонгуулийн өнгө

СОНГОЛТ

Энэ жилийн тухайд сонгуулийн ирц харьцангуй өндөр гарах төлөвтэй байгаа. Монгол Улс харьцангуй залуу иргэдтэй улсын нэг. Иймээс ч залуусын сонгууль дахь оролцоог сүүлийн үед ихээхэн чухалчлах болсон. Энэ талаарх мэдээллийг дараах сурвалжлагаас хүлээн авна уу.


САНАЛ БОЛГОХ