"TerraCom" өрийн бүтцээ шинэчилж дуусчээ

Уул уурхай