ШУВУУД 3

UB Info

ШУВУУД 3 Хиймэл дагуул төслийн хүрээнд Монгол Улсын Их Сургуулийн байрнаас команд өгөн дарсан зураг гэнэ шүү.

Тус зурагт Монгол улсын маань эх газар, түүнчлэн сайн ажиглавал манай нийслэл хот Улаанбаатар маань харагдана болно!

Зургийг: BIRDS 3 Satellite Project ФБ хаягаас.

САНАЛ БОЛГОХ