Энди Рутхерфорд: "Улаанбаатар тунхаглал"-ыг баталснаар нийгмийн хөгжлийг цогцлоох гол суурь нь байх болно