Hanergy: 2019 он гэхэд цахилгаан автомашины зах зээлд эзлэх хувиа 31.6 хувь болгоно