Өнгөрсөн долоо хоногт төв банк валютын захад 229 сая ам.доллар, 64 сая юань нийлүүлжээ