О.Орхон, ХХБ-ны Гүйцэтгэх захирал | Амжилтын 5 дүрэм