Өнгөрсөн долоо хоногт хоёр компани автомашины үзэсгэлэнгийн танхимаа нээжээ