Юанийн албан ханш сүүлийн нэг жилийн дээд ханшдаа хүрч тогтлоо