Эрдэс бүтээгдэхүүний экспорт 400 сая ам.доллараар буурч, 1.8 тэрбум ам.доллар болжээ