Барилгын материалын дотоод дахь үйлдвэрлэлийн өнөөгийн нөхцөл байдал