Төрийн өмчит компаниудын удирдлагуудын цалинг 30-60 хувиар бууруулна