Оны эхний долоон сарын байдлаар импортолсон суудлын машины 85 хувийг Японоос авчээ