Их-20-ийн уулзалтын үр дүнг төрийн тэргүүн нар ингэж тодорхойлж байна