Н.Лүндэндорж, Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн дарга | #BTVM Ярилцах цаг