Туен Нгуен, Олон улсын санхүүгийн корпорацийн Монгол дахь төлөөлөгч | #BTVM Ярилцах цаг