М.Болор, МХБ-ийн Гүйцэтгэх захирал | #BTVM Ярилцах цаг