Жон Белл, Хаан банкны Гүйцэтгэх захирал | Амжилтын 5 дүрэм