"Аюулгүй хөрөнгө оруулалтын" эрэлт өсч, иенийн ханш дахин чангарлаа