Транзит тээврийг Монголоор дамжуулах нь зардал өндөр гэжээ