Khot Infrastructure: "Ашид мөнхийн зам" компанийн үлдсэн 25 хувийн хувьцааг худалдаж авна