Байгалийн хий ирээдүйд эрчим хүчний гол эх үүсвэр болох уу