Агаарын цохилтод өртсөн ард иргэдийг нүүлгэн шилжүүлж эхлэв