М.Болд, Хас банкны Гүйцэтгэх захирал | #Амжилтын5дүрэм