Туен Нгуен, ОУСК-ийн Монгол дахь суурин төлөөлөгч | #Амжилтын5дүрэм