"iPhone"-ийнхээ цэнэгийг хэмнэхийн тулд идэвхгүй апп-уудыг ингэж хаана | #TechTip