Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбатын Япон улсад хийж байгаа айчлалын хоёр дахь өдрийн онцлох зүйлс