БНХАУ-ын Коммунист намын төв хорооны зургадугаар бүгд хурал эхэллээ